Zes Stappen Fotoanalyse

Met de zes stappen in dit analysemodel kan je iedere foto ontrafelen en met respect bespreken. De foto, de maker, het onderwerp en de toehoorder/schouwer komen tot hun recht. Je bent op zoek naar de kern van de foto, die bij de eerste oogopslag nog niet duidelijk hoeft te zijn.

Deze beproefde bespreekmethode en zienswijze is toepasbaar op ieder type van fotografie in ieder soort van context en binnen iedere denkbare rolverdeling tussen spreker en toehoorders.

Voor gebruik in de fotoclub kies je tussen het staand model – voor de groep, of het liggend papieren tafelmodel. Op het papier vind je een precieze verklaring per blok op het schema. Zo kan iedere groep met gedeelde begrippen aan de slag.

Materialen kan je bestellen bij de auteur, Tom Meerman: triton(at)freeler.nl

Reacties zijn gesloten